Play Games Buriti Shopping, games localizado no Piso 1